หน้าแรก |  ความเป็นมาของโครงการ   |  จดหมายเหตุ   |  ผู้สนับสนุน   |  ทีมงาน   |  อ้างอิง   | เบื้องหลัง   |  อื่น ๆ                                                                                        IEEE | ECTI | TTE | TTG

 

 

*      สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

*      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

*      บริษัท ปูนซิเมนท์ไทย จำกัด (มหาชน)

*      บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน)

*      บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

*      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

*      บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

*      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

*      ห้องปฏิบัติการวิจัยการสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม

 

postcard_1_2.jpg

postcard_2_2.jpg

postcard_3_2.jpg

postcard_4_2.jpg

postcard_5_2.jpg

postcard_6_2.jpg

postcard_7_2.jpg

postcard_8_2.jpg

postcard_9_2.jpg

 

 

จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย

ฉบับอิเล็กทรอนิกส ์

(e-book)

Download E-book

   

 


ผู้สนับสนุนโครงการ

 

อยู่ระหว่างการอัปเดทข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Since : 1 ตุลาคม 2554

รับผิดชอบโดย จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย (IEEE and Thai Communication History & Milestones)

โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓ E-mail : ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย IEEE Communications Society Thailand Chapter
IEEE Thailand Section ๕๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร.

Disclaimer :: Copyright ©

  Updated :: October 1, 2011

Web by

BOX-CREATIVE Team

RMUTI

Rajamangala University of Technology Isan : RMUTI

TTM Counter

Track

Start ::

   Blog counters