กลับสู่หน้าหลัก > ข่าวจากโครงการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากโครงการฯ

ข่าวจากโครงการฯ
สารานุกรมโทรคมนาคมไทย
[4 ธันวาคม 2552]
เนคเทค คลอดสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉ.แรก [28 พฤศจิกายน 2552]
ขอเชิญเข้าร่วมสนับสนุนโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓) [26 พฤศจิกายน 2552]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวสารานุกรมโทรคมนาคมไทย [25 พฤศจิกายน 2552]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สารานุกรมโทรคมนาคมไทย
up
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
breaking news
วันศุกร์ ที่ 04 ธันวาคม 2552 เวลา 0:00 น.
url: http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=316&contentID=35483


        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิว เตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) สมาคมสถาบันวิศวกร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เปิดตัวสารานุกรมโทรคมนาคมไทยฉบับสมบูรณ์เล่มแรกของประเทศไทย ที่รวบรวม ประวัติความเป็นมาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารในประเทศไทย
         โดยระยะแรกเผยแพร่ใน 3 รูปแบบ คือ หนังสือ ดีวีดี และบนเว็บไซต์ www.ecti.or.th/TTE ส่วนระยะที่ 2 พร้อมเริ่มต้นปีหน้า โดยพัฒนาต่อในรูปแบบสารานุกรมออนไลน์ ที่เน้นการเผยแพร่และต่อยอดความรู้สู่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น.


เนคเทค คลอดสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉ.แรก
up
โดย ทีมข่าวไอทีออนไลน์
28 พฤศจิกายน 2552, 09:15 น.
ไทยรัฐออนไลน์

url: http://www.thairath.co.th/content/tech/49651


 

      เนคเทคผนึก 3 หน่วยงาน เปิดตัวสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ประเดิมทำหนังสือเฟสแรกแล้วก่อนพัฒนาเฟส 2 ปี 53 เป็นเว็บ 2.0 เผยอยากเห็นหน่วยงานพัฒนา  สารานุกรมที่มีประโยชน์…

      นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค กล่าวว่า การเปิดตัวสารานุกรมโทรคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia:TTE) เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน
ประกอบด้วย เนคเทค สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ หรือ อีซีทีไอ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมไทย หรือกทช. และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือไออีอีอี แห่งประเทศไทย โดยนับเป็นฉบับสมบูรณ์เล่มแรกของประเทศไทยที่รวบรวมประวัติความเป็นมา และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารในประเทศ


 

      ผอ.เนคเทค กล่าวต่อว่า โครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่1 ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ วิชาการด้านโทรคมนาคม โดยรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค ประวัติและข้อมูลทั่วไปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยจัดทำสื่อถ่ายทอดความรู้สามรูปแบบ 3 รูปแบบ คือ หนังสือขนาด 848 หน้า จำนวน 500เล่ม ดีวีดี และเว็บไซต์ โดยแจกจ่ายและเผยแพร่เป็นวิทยาทานแล้วตามห้องสมุด มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า และจัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ค จำนวน 1 พันชุด ส่วนระยะที่2 จะเริ่มต้นในปี 2553 หรือปีหน้า พัฒนาสารานุกรมรูปแบบออนไลน์ (เว็บ 2.0) และจะปรับปรุง เพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อไป

      นายพันธ์ศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ปัญหาขณะนี้ คือ สารานุกรมไทยวิกิพีเดียในเว็บมีจำนวนกว่า 3 ล้าน โดยแยกเป็นของประเทศไทยจำนวน 5 หมื่น เยอรมัน 7 หมื่น ทั้งนี้ ประเทศไทยต้องทำให้มีเนื้อหาสาระที่น่าเชื่อถือ และใช้ประโยชน์ได้มาก ดังนั้นจึงเป็นโจทย์สำคัญที่จะต้องช่วยกันทำขณะเดียวกัน สารานุกรมไทยที่เป็นสาระบันเทิงมีกว่า 80% ในจำนวนนี้อาจจะใช้อ้างอิงได้ และไม่ได้ และสารานุกรมที่มีวิจารณญาณไทยกว่า 20% อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวต้องการให้สมาคมวิชาการช่วยกันผลักดันให้เกิดสารานุกรมไทยที่มี เนื้อหาที่มีประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ สามารถเข้าดูฉบับออนไลน์ได้ที่ http://www.ecti.or.th/TTE
 

 

ขอเชิญเข้าร่วมสนับสนุนโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓) up
โดย กองบรรณาธิการ: ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

       กองบรรณาธิการ ได้มีแผนพัฒนาโครงการฯ ต่อเนื่องระยะที่ ๒ โดยจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อพัฒนาสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ในรูปแบบสารานุกรมออนไลน์ และจะปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่กระจายความรู้สู่สังคม
ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนโครงการฯ จากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังรายละเอียดการสนับสนุนโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ 
  

       รายละเอียดการสนับสนุนโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓  (ดาวน์โหลด Invite for Sponsors 2010  , ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 90 % )

          

(ดาวน์โหลด รายละเอียดการสนับสนุนโครงการฯ ระยะที่ ๒ ("ประคองให้โต") , ความสมบูรณ์ในเนื้อความประมาณ 90 % )

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวสารานุกรมโทรคมนาคมไทย up
โดย กองบรรณาธิการ: ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

       ด้วยกองบรรณาธิการโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านโทรคมนาคม โดย
รวบรวมข้อมูลทางเทคนิค ประวัติและข้อมูลทั่วไปด้านโทรคมนาคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจัดทำในรูปแบบของสารานุกรม แล้วเสร็จตามโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย ระยะที่ ๑ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) แห่งประเทศไทยผลงานจากการดำเนินงานของโครงการฯ ในระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้จัดทำสื่อถ่ายทอดความรู้สาม
รูปแบบ คือ หนังสือ ดีวีดี และเว็บไซต์ ทั้งนี้ สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ จะจัดงานครบรอบการก่อตั้งสมาคม ๑๒๕ ปี ของสถาบัน IEEE ขึ้นในวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยจะมีการจัดกิจกรรม "การเปิดตัวสารานุกรมโทรคมนาคมไทย"ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยทีมงานและผู้สนับสนุนโครงการฯ รวมทั้งการพบปะของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยจากหน่วยงานต่างๆ
       จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทยตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการฯ
เอกลักษณ์ เพชรชัยทอง (ผู้ประสานงาน)
โทรศัพท์/โทรสาร: ๐๒-๕๖๔-๖๙๐๐ ต่อ ๒๕๙๓
อีเมล์: tt-encyclopedia@ecti.or.th URL:
www.ecti.or.th/TTE
                                         
 

 
 

รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopediaATecti.or.th และ ksripimaATieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒