หน้าแรกเกี่ยวกับโครงการฯ | สำหรับผู้เรียบเรียง | ข่าว | บทสารานุกรมฯ | Abstract | ดาวน์โหลด    
TTE  
 Home  >  About page > Committee
   Advisory Committee (2009)                                                                                                     ภาษาไทย
   Chaiyong Wongwuticamjon          Radio Amateur Society of Thailand: RAST
    Narong Yoothanom                  Sripatum University: SPU
    Direk Charoenphol                   National Telecommunications Commission: NTC
    Thaweesak Koanantakool             National Science and Technology Development Agency: NSTDA
    Vicharn Panich                       Knowledge Management Institute: KMI
    Booncharoen Sirinaovakul             King Mongkut’s University of Technology Thonburi: KMUTT
    Pansak Sirirutchatapong              National Electronics and Computer Technology Center: NECTEC
    Pairash Thajchayapong               National Science and Technology Development Agency: NSTDA
    Monai Krairiksh                       King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang: KMITL
    Raungsakdi Kalayanajati               Aeronautical Radio of Thailand: AEROTHAI
    Wanlop Surakampontorn              King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang: KMITL
    Srisakdi Chamonman                  Assumption University: ABAC
    Sethaporn Cusripituck                 National Telecommunications Commission: NTC
    Sompol Chanprasert                  CAT Telecom Public Company Limited: CAT Telecom
    Sompol Weerasak                     Supreme Command Headquarters: SCHQ
    Sawat Pranom                        TOT Public Company Limited: TOT
    Suthat Yoksan                         Srinakharinwirot University: SWU
    Surachai Ratanasermpong             Geo-Informatics and Space Technology Development Agency: GISTDA
    Sawasd Tantaratana                  Sirindhorn International Institute of Technology: SIIT - Chairman
   Managing Committee (2009)
    Kosin Chamnongthai                           King Mongkut’s University of Technology Thonburi: KMUTT
    Athikom Roeksabutr                           Mahanakhorn University of Technology: MUT
    Prayoot Akkaraekthalin                       King Mongkut’s University of Technology North Bangkok:KMUTNB - Chairman
   Editor (2009)
    Keattisak Sripimanwat
   Technical Committee (2009 )
     From Year 2009 onwards, part of the Technical Committee. is open to enthusiasts and guests to review
     and help improve Thai Telecommunications Encyclopedia chapter.
 

    แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

 เกี่ยวกับโครงการฯ (About)
  ประวัติ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์
  ผลที่ได้รับ | คณะกรรมการและกองบรรณาธิการ

  บทบรรณาธิการ (Preface)
|
  สารจากเนคเทค | สารจาก กทช. |
  สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา


  สำหรับผู้เรียบเรียง (Author page)
  วิธีการร่วมส่งหัวข้อบทฯ | รายชื่อผู้เรียบเรียง
  รูปแบบการเรียบเรียงบทฯ | หนังสือโอนลิขสิทธิ์

  ข่าว (News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (Sponsorship News) |
  ประมวลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Press release)

  บทสารานุกรมฯ (Content)
  หมวด ก โทรคมนาคมทั่วไป (general topics in telecommunications)
  หมวด ข พื้นฐานวิทยาการโทรคมนาคม (fundamental of telecommunications science)
  หมวด ค เทคโนโลยีโทรคมนาคม (telecommunications technologies)


  รูปภาพ (Gallery)
  โปสเตอร์ประวัติโทรคมนาคมไทย | โปสเตอร์ประวัติย่อการสื่อสารโลก

  ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  การประชุมคณะทำงานฯ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง กทช และเนคเทค ครั้งที่ 2/2009

  ดาวน์โหลด (Download)
  สารานุกรมโทรคมนาคมไทย ฉบับดีวีดี (e-Book) | โปสเตอร์ (poster)| รูปแบบการเขียนบท (Template)รับผิดชอบโดย สารานุกรมโทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Encyclopedia) โทร.๐๒๕๖๔๖๙๐๐ # ๒๕๙๓
E-mail : tt-encyclopedia[AT]ecti.or.th หรือ ksripima[AT]ieee.org
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๕ ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๐๑ ๓๕๐๕ ต่อ ๑๑๑๒
Disclaimer :: Copyright ©

  ติดต่อสอบถาม | คำถามที่พบบ่อย | about us